Tata Cara Dzikir dan Bacaan Doa Setelah Shalat Wajib 5 Waktu

Tata Cara Dzikir dan Bacaan Doa Setelah Shalat Wajib 5 WaktuAssalamualaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh. Semua manusia diwajibkan baginya untuk mengingat Tuhan yang menciptakannya yaitu dengan cara beribadah bukan hanya dengan shalat lima waktu saja tetapi dengan doa dan zikir yang harus diucapkan dan dilakukan. Doa yang diucapkan dan diminta banyak sekali macamnya tergantung dari orang yang meminta keinginan apa dari sang Pencipta, Allah SWT. Bentuk doa yang dilakukan setelah shalat wajib maupun shalat sunat biasanya dalam bentuk bahasa arab, akan tetapi tidak diwajibkan untuk mengucapkannya dalam bahasa Arab, bahasa yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari pun bisa kita ucapkan dalam berdoa, karna Allah Maha Pintar dan Maha Mengetahui.

Setelah melakukan ibadah shalat yang wajib kita lakukan adalah berdzikir. Dzikir merupakan perbuatan mengingat, menyebut, dan memuji Allah dalam bentuk ucapan, tekad hati, dan perbuatan. Dzikir tidak hanya sebatas dilakukan setelah shalat saja, sama halnya dengan doa yang harus kita lakukan setiap waktu. Dzikir terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu :

1. Dzikir Jali, yaitu perbuatan mengingat Allah SWT dalam bentuk ucapan-ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepadaNya. Dzikir ini memiliki ciri dengan menampakkan suara yang jelas untuk menuntun gerak hati. Contohnya kita mengucapkan tahlil, tasbih, tahmid, takbir, membaca Al-quran, dan berdoa.

2. Dzikir Khafi, yaitu dzikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan dan hati yang disertai ucapan lisan maupun tidak. Dzikir ini biasanya hanya fikiran dan hati saja yang berdzikir tetapi ada juga orang yang melakukannya disertai lisan supaya fikiran dan hati menjadi tergerak dan fokus.

3. Dzikir Haqiqi, yaitu zikir yang dilakukan dengan seluruh jiwa dan raga kita, baik lahiriah maupun batiniah. Tidak semua orang bisa melakukan dzikir ini karena stiap hembusan nafas yang dikeluarkan penuh dengan zikir kepada Allah. Kapanpun dan dimanapun dia berada selalu mengingatNya, sehingga dia menjalankan perintah Allah dengan baik dan menjauhi laranganNya.
tata cara dzikir dan doa setelah shalat 5 waktu
Dzikir dan Doa
Kita sebagai manusia biasa perlu dan harus melakukan doa, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. tentang kewajiban berdoa, yang artinya :
"Dialah Yang Hidup Kekal, tiada Illah (yang berhak diibadahi) melainkan Dia; maka berdoalah kepadaNya dengan memurnikan ibadah kepadaNya." (QS. Ghafir : 65)
Dan kewajiban berdzikir atau mengingat Allah sudah tercantum dalam Al-quran, yang artinya :
"Hai orang-orang yang beriman, berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadaNya di waktu pagi dan petang." (QS. Al-Ahzab : 42)
Zikir dan doa biasa kita lakukan setelah kita melakukan shalat wajib. Adapun tata cara dzikir dan doa setelah melakukan shalat wajib, berikut tata cara zikir dan bacaan doa setelah shalat 5 waktu.

Doa Setelah Shalat

Astagfirullohal'adzim 3x

Allahumma antas salam waminkas salam wailaika ya'udussalam fahaina robbana bissalam waadhilnal jannata darossalam tabaroktarobbna wata'alaita ya dzal jalali walikrom.

Artinya :
"Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha Agung." Ya Allah, engaku adalah sumbernyakeselamatan, dan daripadaMu datangnya keselamatan, dan kepadaMu pula kembali keselamatan. Karenanya berilah kami hidup selamat, masukkan kami ke dalam Surga Darussalam, Maha Suci Engkau Ya Tuhan dan Maha Tinggilah Engkau, Ya Tuhan yang mempunyai Kebesaran dan kemuliaan."
Setelah melakukan doa di atas, kemudian baca doa berikut.

Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta walaroddalima qodoita wala yanfa'udsl jaddi minkajad

Artinya :
"Ya Allah, apa yang sudah Egkau berikan tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Apa yang telah Engkau berikan tidak ada yang bisa melarang. Apa yang Engkau takdirkan tidak ada yang bisa menolak. Dan tidak seorang kaya yang mengambil manfaat dari rizki yang Engkau berikan itu."
Setelah berdoa lalu berdzikir. Berikut bacaan dzikir dan artinya.

Subhanallah 33x
"Maha Suci Allah"
Alhamdulillah 33x
"Segala puji bagi Allah"
Allahu Akbar 33x
"Allah Maha Besar"
Kemudian lanjutkan dengan bacaan :

Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wasubhanallahibukrota waasila lailahaillallah wahdahu lasyarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumitu wahuwa 'ala kulli syaiing qodir, Lahaula walaquwwata illa billahil 'aliyil 'adzim

Artinya :
"Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, Maha Suci Allah pagi sore. Tiada Tuhan melainkan Allah satu yang tidak mempunyai sekutu. Dialah yang mempunyai Kebesaran dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tiada upaya melainkan karena Allah jua Yang Maha Agung."
Setelah melakukan dzikir, baca doa terakhir. Berikut doanya.

Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil'alamin, Allahumma sholli 'ala sayyidina muhammadiw wa'ala alihi wasohbihi wasallam. Allahumma inni asalukal 'afwa wal'afiyata walmu'afatad da imata fiddini waddunya walakhiroh. Washolallahu 'ala sayyidina muhammadiw waalihi washohbihi wasallama subhana robbika robbil 'ijjati amma ya shifun wasalamun 'alal mursalin walhamdulillahi robbil'lamin

Artinya :
"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan shalawat dan salam Ya Allah, saya minta ampun dan saya minta kesehatan di dunia dan di akhirat. Mudag-mudahan shalawat dan salam dicurahkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluaganya dan kepada para sahabatnya semua. Maha suci Engkau Ya Allah yang mempunyai Kebesaran. Maha Suci segala apa yang penah mereka gambarkan dan mudah-mudahan salam dan sejahtera tetap kepada Rasul semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam."
Demikian tata cara dzikir dan bacaan doa setelah shalat 5 waktu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita laksanakan setiap setelah kita beribadah dan bisa dilakukan dalam setiap aktivitas kita. Baca juga Tuntunan Tata Cara Shalat Fardhu 5 Waktu bagi yang masih belajar. Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

5 Responses to "Tata Cara Dzikir dan Bacaan Doa Setelah Shalat Wajib 5 Waktu"

  1. Terima kasih gan, sangat bermanfaat :)

    BalasHapus
  2. Gan, bacaan dzikirnya di lengkapi referensi hadist ato sumbernya dong gan biar kita para pembaca gak salah arah.. thx ya gan

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel