Bacaan Doa Mustajabah di bulan Puasa Ramadhan dengan Huruf Latin

Bacaan Doa Mustajabah di bulan Puasa Ramadhan dengan Huruf LatinAssalamualaikum Warrohmatullohi Wabarokahtuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita ilmu yang selalu kita amalkan di bulan suci Ramadhan ini. Sapa dulu dari saya, selamat malam semuanya. Malam ini adalah malam yang khidmat karena kita telah melaksanakan serangkaian ibadah, mulai dari waktu sahur sampai malam ini kita telah melaksanakan ibadah sholat terawih.

Walaupun malam telah tiba tetapi banyak orang yang mengejar amalan pada bulan puasa Ramadhan ini. Mereka tak mengenal lelah, cape, karena begitu besar pahala yang didapat pada bulan yang suci ini. Seperti malam ini, dari mereka ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca berbagai doa, dan ada lagi yang beri'tikaf di masjid.
Doa Mustajab di bulan Ramadhan Huruf Latin
Bagi kalian yang masih belajar mengenai ilmu agama terutama doa-doa yang dibaca pada bulan puasa Ramadhan, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu dan menghapal doa-doa tersebut. Banyak sekali doa-doa yang biasa dibaca pada bulan suci Ramadhan ini. Namun ada satu doa mustajab yang khusus dibaca pada bulan suci ini. Banyak sekali faedah dan pahal yang didapat jika kalian membaca doa mustajab ini.

Di sini saya akan berikan doa mustajabah di bulan puasa Ramadhan yang bisa kalian baca setiap hari dan kalian bisa menghapalnya untuk bulan Ramadhan berikutnya. Untuk lebih memudahkan kalian membacanya, saya akan berikan doa tersebut dengan huruf latin. Ini dia doa mustajabah di bulan puasa Ramadhan dengan huruf latin.

Audubillahiminassyaitonnirrojim.

Bismillahirrohmanirrohim.
Allahumma inni as aluka biasmaikal husna. Ya Allah, fa'lam annahu lailahaillallah. Ya rohman. arrohmanu allamal quran. Ya rohim, wakana robbuka gofururrohim. Ya malik, maliki yaumiddin. Ya quddus, al malikul qudus susalam. Ya mutaal, fata'allahu malikul haq. Ya salam, wallahu yad'u ila darissalam. Ya mu'min, al mu'minul azizul jabbarul mutakabbir. Ya 'aziz, wakanallahu 'azizan hakima. Ya kholiq, fatabarokallahu ahsanul kholiqin. Ya mussowwir, hualladi yusowwirrukum fil arham. Ya awwal, hual awwalu wal akhiru waddohiru wal batin. Ya syakur, inna robbana lagofurun syakur. Ya gofur, wallahu gofururrohim. Ya wadud, wahual gofurul wadud. Ya dohir, Waddohiru wal batin. Ya qoim, qoimam bilqisti lailaha illahua. Ya hayyu, allahulailaha illa hual hayyul qoyyum. Ya sami'u, wahuassamiul alim. Ya basir, innalaha basirum bil'ibad. Ya halim, innallaha 'aliyun halim. Ya 'adim, wahual 'aliyul adim. Ya hakim, wakanallaha 'azizan hakima. Ya karim. Innallaha lagoniyun karim. Ya qodir, wahual qodiru 'ala ayyab'aasa alaikum. Ya muqtadir, 'ingda malikim muktadir. Ya ba;is, innallaha yab'asu mangfil qubur. Ya rojaku wallahu khoirur rojiqin. Ya waris, walillahi mirosus samawati wal ard. Ya qowwiyu, innallaha qowiyyun aziz. Ya syahidu innalaha 'ala kulli syaiin syahidu. Ya mubdiu ya muid, innahu huayubdiu wayu'id. Ya tawwab, innahu kana tawwaba. Ya wahhabu innaka antal wahab. Ya jalil, duljalali walikrom. Ya jamil, fasbir sobron jamila. Ya wakil, wakafa billahi wakila. Ya kafi, wakafallahul mu'mininal qital. Ya waliyyu wahual waliyul hamid. Ya robbi, robbil'alamin. Ya goniyyu, wallahul goniyu waantumul fukorou. Ya syakir, innallaha syakirun 'alim. Ya kholaq, wahual kholaqul 'alim. Ya muhsin, wallahu yuhibbul muhsinin. Ya qodir, wallahu 'ala kulli syaiin qodir. Ya mufdil, wallahu dul fadlil'adim. Ya mun'imu wayutimma ni'matahu 'alaika wayahdiyaka sirotom mustaqima. Ya mu'iz, watuizzu mantasa. Ya mudil, watudillu mantasa. Ya rofi'u, rofi'uddarojati dul arsyi. Syafi'u, mandalladi yasfa'u indahu illa biidnih. Ya kabir, innahu kana aliyan kabiro. Ya haqqu fatallahul malikul haqqu. Ya barru, innahu hual barrurrohim. Ya watru, wassyaf'i walwatri. Ya goffar, innahu kana goffaro. Ya gofiru, waanta khoirul gofirin. Ya hamid, tanjilu min hakimin hamid. Yamannan, ballahu yamunnu 'alaikum. Ya baqqi, wayabqo wajhu robbika. Ya ahad, qul huallahu ahad. Ya somad, allahus somad. Ya matin, huarrojaku dul quwwatil matin. Ya hadi. Innallaha yahdi mayyasyau. Ya badi'u, badi'ussamawati walard. YUa 'alim, wahua biqulli syaiin 'alim. Ya 'alim, 'alimul goibi wassyahadah. Ya fattah, robbanaftah bainana wabaina qoumina bil haqqi waanta khirul fatahin. Ya mubin, inna ftahna laka fatham mubina. Ya muhit, wallahu bima ta'maluna muhit. Ya kafi, wallahu yakfi bilhaqqi. Ya hasib, wakanallahu 'ala kulli syaiin hasiba. Ya nasir, ni'mal maula wani'mannasir. Ya wasi'u, wakanallaha wasi'an 'alima. Ya qohir, wahual qohiru fauqo 'ibadih. Ya kabir, wahual kabirul muta'al. Ya mallaisa lahu misluwwala syabih, laisa kamislihi syaiun filalrdi wala fissamai wahuassamiul'alim. Walahaula wala quwwata illa billahil'aliyil'adim. Wasolallahu 'ala syaidina muhammadiw waalihit toyyibainittohirina wasaalama taslimam birohmatika ya arhamarrohimin.
Sodaqollohul'adim.

Doa ini cukup lumayan panjang, tetapi doa ini mudah diingat karena awal dari doa ini adalah asmaul husna yang biasa kita baca setiap permulaan bacaan doa atau kita membaca Al-Quran. Do'a ini begitu mustajab sehingga apa yang kita minta pada bulan puasa Ramadhan ini insyaallah diijabah. Banyak sekali faedah yang didapat, kalian bisa membeli kitabnya atau baca artikel ini. Faedah Doa Ramadhan Mustajab.

Semoga setiap hari pada bulan puasa Ramadhan ini kita bisa mengamalkan doa mustajab ini sehingga faedah dan pahala yang didapat bisa berlipat ganda. Aamiin. Terima kasih sudah berkunjung, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamu'alaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh.

1 Response to "Bacaan Doa Mustajabah di bulan Puasa Ramadhan dengan Huruf Latin"

  1. Assalaamualaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh,
    kalau boleh tahu, maaf sumbernya dari kitab apa yah doa ini ?

    BalasHapus

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel